ENG

פרטים טכניים

ברשותנו שרוול פתח – קומה ייחודי שבו הכניסה לקומה עשויה מפח, הוא חזק ויציב (לעומת פלסטיק שהוא חלש כי זוהי נקודת התורפה). מתיישב באופן בטוח בפתח הקומה, הקוטר הגדול מאפשר זריקת אשפה בצורה חופשית יותר.

שרוול פתח קומה ארוך

שרוול פתח קומה רגיל

בין לקוחותינו